Alarma per coronavirus: Puc anar en bicicleta a treballar sense por?

Davant la situació actual d’estat d’alarma per coronavirus, ja s’estan donant al nostre país els primers casos de sanció o proposta de sanció en usar la bicicleta per a desplaçaments relacionats amb les activitats permeses segons l’article 7 del Reial decret 463/2020.

Des de Margalló-Ecologistes en Acció i Elx en Bici volem recordar la responsabilitat de fer ús de qualsevol mode de transport, també de la bicicleta, només per als desplaçaments relacionats amb les activitats previstes en el reial decret, com pot ser desplaçar-se entre el domicili i el lloc de treball.

No obstant això, també volem que s’evite generar confusió i por entre els usuaris i usuàries de la bicicleta, ja que en el municipi d’Elx la  Policia Nacional està començant a qüestionar gent que usa la bici com a mitjà de transport. Aquest és el cas de Jorge, que com a autònom que regenta un obrador i forn de pa al barri del Pla, es desplaça en bicicleta cada dia des del seu domicili, en Altabix. Habitualment alguns dels seus desplaçaments són en horari nocturn, per la qual cosa descarta l’ús de Bicielx ja que el servei de bicicleta pública no està operatiu en aquest horari. Per a evitar quedar-se sense bici pública per horari, es desplaça sempre en la seua bicicleta particular.

En la situació extraordinària que estem vivint, es poden comprendre les precaucions dels cossos de seguretat en preguntar als transeünts el motiu del seu desplaçament a fi que es complisca el decret. No obstant això, el 19 de març, un agent de la Policia Nacional va parar Jorge al carrer de camí al treball demanant-li tot tipus d’explicacions, fins i tot manifestant el dubte que anara a treballar un dia festiu a un obrador de pa. A pesar de portar damunt un document que acreditava la seua activitat, l’agent va advertir a Jorge que la pròxima volta que el vegeren amb la bicicleta li imposarien una proposta de sanció.

L’Ajuntament d’Elx i la Policia Local d’Elx han disposat una pàgina web molt útil de preguntes i respostes sobre l’estat d’alarma per coronavirus: http://www.elche.es/policia-local/especial-coronavirus. En la secció CIRCULACIÓ I MOBILITAT s’indica el següent:
P: Puc desplaçar-me al meu lloc de treball en bicicleta?
R: Sí, sense cap problema. Si bé seria recomanable portar algun document que justifique el desplaçament (certificat de l’empresa, targeta d’empleat, etc.). Si pot ser, desplaça’t sense companyia (actualització a 20 de març de 2020).

Per tant, podem desplaçar-nos en bicicleta entre el nostre domicili i el lloc de treball. Així i tot, sol·licitem que l’Ajuntament d’Elx i la Policia Local insistisquen en aquest aspecte davant els altres cossos i forces de seguretat que treballen al nostre municipi de manera que no quede a mercé de la interpretació de cada agent. Els usuaris i usuàries de la bicicleta han de veure garantit el seu dret a continuar usant aquest mode de transport sostenible per als seus desplaçaments necessaris sense que se’ls intente fer creure que estan incomplint la legalitat. Cal afegir que la bicicleta, pel seu caràcter individual, com que no comparteix espai ni circula de manera natural a menys d’un metre d’altres usuaris, redueix la probabilitat de contagi de coronavirus en comparació amb altres mitjans de transport, a més d’agilitzar els trajectes, per la qual cosa per a moltes persones és la millor opció en els seus desplaçaments necessaris.

Com a curiositat, si es permet a la població desplaçar-se en cotxe a entitats bancàries o a centres comercials situats als afores de la ciutat, a més de 2 km de distància de la majoria dels domicilis, està totalment fora de lloc la polèmica que s’intenta generar amb els desplaçaments en bicicleta ja siga per a treballar o comprar aliments o altres productes de necessitat.

En conclusió, des de Margalló-Ecologistes en Acció i Elx en Bici fem una crida a les autoritats perquè fomenten la bicicleta com a mitjà de transport durant l’estat d’alarma. Així mateix, insistim a la població que només isca del seu domicili en bicicleta per als casos establits pel decret, no per al seu ús per oci o esport.

Comentaris