Licitació d'aparcabicis i bicicletes públiques a Elx

Avança el procés d'implantació de la bicicleta pública a Elx com també dels nous aparcabicicletes del model U invertida que des d'Elx en Bici-Margalló hem anat tractant amb la Regidoria de Mobilitat Urbana. Hui mateix apareixen al BOP de la província d'Alacant les condicions per a la licitació d'aquests elements per part de l'empresa pública INTESA, que rep una subvenció de 249.440 €. Elx en Bici-Margalló continua fent el seguiment de l'assumpte. A continuació copiem l'anunci:

INICIATIVAS Y TRANSPORTE DE ELCHE S.A.
ANUNCIO LICITACIÓN
Fecha del anuncio: 27 de julio de 2009.
Objeto: el objeto de esta licitación es la contratación del suministro de bases de aparca bicicletas, puntos de anclaje para bicicletas, bicicletas convencionales y bicicletas eléctricas, adaptadas para un sistema de control que permita poner a disposición de los usuarios bicicletas públicas, conforme al Pliego de Condiciones.
Fecha de presentación de proposiciones: 10 días naturales desde la publicación de este anuncio.
Documentación: estará a disposición de los interesados en Iniciativas y Transporte de Elche S.A.
Presentación y apertura de proposiciones: la entrega de proposiciones y la apertura de las mismas se realizará en las oficinas de Iniciativas y Transporte de Elche S.A. ubicadas en la Estación de Autobuses de Elche, avenida Ferrocarril número 4.
Variantes o alternativas: se admiten variantes que mejoren los mínimos establecidos en material de suministro y periodo de garantía.
Plazo de ejecución: la fecha límite de recepción de los elementos a suministrar, instalación de los materiales e implantación del sistema será el 30 de septiembre de 2009.
Presupuesto de licitación: 208.400,00 € I.V.A. no incluido.
Importe del anuncio: será por cuenta del adjudicatario.

Comentaris