Noves estacions de BiciElx per al 2011

"E.T. i Elliott" en bici en la Sant Silvestre Il·licitana

Enguany BiciElx comptarà amb 169 bicicletes més, que se sumaran a les 197 actuals, i s'instal·laran noves bases de bicicletes a l'Hospital General, el Pla, la plaça de Castella, la Ciutat de la Justícia, la zona de l'Aljub, el sector V, l'Hort Travalon, el Cor de Jesús i l'Hospital del Vinalopó. Cadascuna tindrà capacitat per a 15 bicicletes. I també s'ampliaran algunes de les estacions actuals. Amb l'ampliació, en total hi haurà 23 estacions de BiciElx distribuïdes per tota la ciutat.

Pensem que l'ampliació de BiciElx és una bona notícia, ja que confirma que s'està consolidant el model de transport urbà en bicicleta, i a partir de l'ampliació es donarà cobertura a més població encara.

Amb les millores en els autobusos urbans (adquisició de nous autobusos menys contaminants, instal·lació de temporitzadors estil metro en moltes parades, consolidació del bus lliure...), amb la nova xarxa de carrils bici compartits i exclusius, que s'haurà d'ampliar amb l'ampliació de BiciElx, i amb la consolidació de BiciElx mateix, Elx va pel bon camí de confirmar que si comptem amb un bon transport públic la gent s'anima a deixar el cotxe i moure's de manera més pràctica i sostenible per la ciutat.

Sempre hi ha coses per millorar, com l'aposta seriosa per la pacificació del trànsit amb més restriccions per als vehicles motoritzats i més facilitats per als vianants: la peatonalització de la Corredora i altres carrers cèntrics, semipeatonalització de carrers de barri, ampliació de l'espai del vianant en general, restricció de pas de vehicles motoritzats al centre, o fins i tot iniciatives de peatge en el centre, com en moltes ciutats europees..., però pensem que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible s'està implantant a poc a poc i desitgem que l'any nou continue implementant-se.

Us desitgem un bon any nou de mobilitat més sostenible!

Comentaris