La Bici Crítica Elx ja té perfil al Twitter: @BiciCriticaElx

Els usuaris i les usuàries del Twitter ja poden seguir l'actualitat de la Bici Crítica Elx a través de @BiciCriticaElx. Recordem que també es pot ser amic de la Bici Crítica Elx a través del Grup del Facebook i la Pàgina del Facebook i qui només tinga correu electrònic, pot estar connectat a la Bici Crítica Elx per e-mail donant-se d'alta en el Grup de Google. També podeu escriure al Grup del Facebook sense tindre perfil de Facebook escrivint un missatge de correu electrònic a bicicriticaelx@groups.facebook.com

Comentaris