L'última Bici Crítica Elx del 2011

Recordeu que hui divendres 30 de desembre hi ha l'última Bici Crítica Elx de l'any, a les 20:00 des de l'Algeps (ximeneres). Aquí van unes quantes consignes actualitzades per al recorregut:

- Contra la crisi, saca la bici
- Culo duro sin gastar un duro
- A los reyes, pídele(s) una bici
- Pídele a Melchor una bici sin motor
- Pídele a los reyes magos, una bici de regalo
- I més segons la imaginació dels participants...

Important: la nit arriba prompte i hem d'estar ben visibles. Veniu amb reflectants i llums en la major mesura possible. Val més una imatge que mil paraules, per això vos enviem un cartell la mar d'apanyat més avall.

Comentaris