Millores necessàries als carrils bici d'Elx


Margalló-Ecologistes en Acció i la seua comissió de mobilitat sostenible Elx en Bici hem presentat aquest matí una instància a l'Ajuntament d’Elx per a exigir la millora de la senyalització viària en la intersecció de C/ Bufart amb C/ Sant Joan.

Fa tres setmanes es va produir una col·lisió entre un automòbil i una bicicleta en aquesta ubicació, accident que va ser assistit per la Policia Local. No és el primer incident d'aquestes característiques que es produeix en aquesta intersecció, ja que hi ha nul·la visibilitat tant per al vehicle que puja de C/ Bufart com per al ciclista que puja pel carril bici exclusiu contra direcció de C/ Sant Joan.

El nostre col·lectiu ecologista opina que la planificació dels carrils bici de C/ Sant Joan-Juan Ramón Jiménez resulta molt útil ja que permet a la bicicleta circular en el sentit dels cotxes compartint calçada amb aquests i circular en sentit contrari per carril exclusiu per a bicicletes, per la qual cosa sol·licitem que es mantinga i es millore.

La millora sol·licitada és la col·locació d'espill en la intersecció de C/ Bufart amb C/ Sant Joan que facilite la visibilitat tant per als vehicles que pugen per C/ Bufart com per a les bicicletes que pugen per C/ Sant Joan. Així mateix, l'espill hauria d'anar acompanyat de senyalització viària horitzontal i vertical ben visible (amb fons groc com la senyalització de Control de Gàlib del mateix encreuament) alertant del perill que comporta l'encreuament tant en C/ Sant Joan com en C/ Bufart. Aquesta senyalització d'alerta seria aplicable també al final de C/ Retor, on els cotxes fan girs molt oberts que solen envair el carril bici.

Així mateix, aquest carril bici presenta una sèrie de sots importants provocats pel desnivell entre les boques d'embornal i la superfície del carril, que en alguns casos obliguen a eixir del carril bici per evitar-los, aspecte millorable per a la seguretat dels ciclistes.

Juntament amb aquesta millora, Margalló-Ecologistes en Acció sol·licita l'ampliació de la xarxa de carrils bici i ciclocarrers, ja que l'ampliació d'estacions de Bicielx no ha suposat una millora de la infraestructura ciclista i això suposa un impediment per als usuaris.

Comentaris

María Biloba ha dit…
Cada día paso por allí y cada día me doy cuenta de lo mal que está...Es raro que no haya pasado nada grave.

Muchas gracias, compañerxs.