Per la instal·lació d'aparcabicicletes en els poliesportius municipals

Margalló-Ecologistes en Acció - Elx en Bici demana la instal·lació d'aparcabicicletes en els poliesportius municipals

El Poliesportiu de Carrús no compta amb cap espai habilitat per poder aparcar les bicicletes dins de les instal·lacions. I el que és més flagrant, del tauler d'anuncis de Consergeria penja una directiva procedent de la Regidoria d'Esports amb data de l'any 2001 en la qual es prohibeix l'accés amb bicicletes dins de la instal·lació, encara que siga caminant, fins i tot encara que siga per guardar-les en alguna de les sales que les entitats o clubs esportius tenen allà per al seu ús, com magatzems de material, etc.

Per tant, quan la gent va a aquesta instal·lació en bicicleta, no queda altra opció que deixar-la fora, al carrer, moltes voltes de nit i amb poca llum, i lligada a un fanal o un arbre, molestant els vianants i la circulació per un carrer que compta amb molt de trànsit (Av. Victòria Kent).

Amb el suport d'altres usuaris del Poliesportiu de Carrús, Margalló-Ecologistes en Acció - Elx en Bici, ha presentat en registre en el dia de hui la sol·licitud d'instal·lació dins el recinte del Poliesportiu de Carrús de prou aparcabicis per poder deixar les bicicletes ben aparcades i segures. Així mateix sol·licitem també que es derogue la normativa absurda que prohibeix l'entrada de bicicletes al recinte del Poliesportiu de Carrús.

De la mateixa manera, hem sol·licitat la instal·lació d'aparcabicis en altres poliesportius que segueixen sense disposar-ne, com és el cas del Poliesportiu del Pla.

Comentaris